energiWEBINAR:

Se foredragene fra Enfo - Fleksibilitetsseminar 2020

Digitalt fleksibilitetsseminar der vi ønsker å dele kompetanse, erfaringer, informasjon og fremtidsutsikter for forbrukerfleksibilitet som en del av morgendagens energisystem!