Nærmere realisering av havvind i Norge!

Industry meets Science – en møteplass for næringsliv og FOU miljø innen vindkraft

12. juni 2020 informerte OED om åpning av to havområder for utbygging av vindkraft; Utsira Nord og Sørlige Nordsjøen II. Dette betyr at aktører fra og med 01.01.2021 kan søke om konsesjon for utbygging av havvind i Norge.

Til sammen byr de to områdene på muligheter for utvikling av inntil 4500 MW havvind med både flytende og bunnfast teknologi.

En vellykket utbygging av områdene krever kompetanse og kunnskap for å sikre økt verdiskapning for denne industrien i Norge, og forskning vil være et av verktøyene for å oppnå dette.