Høydekonferansen fortsetter inn i 2021

Se agenda for digital samling den 8. januar!

Høydekonferansen har siden 2007 samlet næringen til spennende foredrag og diskusjoner rundt tematikken ”sikkert arbeid i høyden”.

Konferansen samler aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring.

Myndighetene inviteres for å belyse rammeverket, bransjeorganisasjoner for å belyse utfordringer og selskap for å vise sine løsninger.

I januar arrangerer vi fire digitale samlinger:

  • 8. januar kl. 11:00 - 12.00
  • 15. januar kl. 11:00 - 12.00
  • 22. januar kl. 11:00 - 12.00
  • 29. januar kl. 11:00 - 12.00

Agenda for den 8. januar:

  • 11:00: Velkommen v/Chul Christian Aamodt, enerWE
  • 11:05: Dette betyr COVID-19 for sikkert arbeid i høyden v/Bjørn Jacques, KAEFER Energy
  • 11:15: Spørsmål til Bjørn Jacques
  • 11:25: Slik bidrar robotisert utstyr til bedre sikkerhet i høyden v/Rhoar Hammersland Skjøndal, Axnor
  • 11:35: Spørsmål til Rhoar Hammersland
  • 11.50: Oppsummering v/Chul Christian Aamodt, enerWE

Klikk her for å legge webinarserien inn i kalenderen din.