Debatt og webinar: Ny veileder om innsideinformasjon ved krafthandel

Webinaret gir deg innføring i den nye veilederen som skal hjelpe aktørene i kraftmarkedet å vurdere hva slags informasjon som er innsideinformasjon etter markedsadferdsregelverket.

Mer info:

Dato: 24. september

Tid: 10.00 - 11.30

Sted: Webinar

Pris:

Den 3. juni 2020 publiserte Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) rapporten, samt Veilederen om innsideinformasjon. Målet med Veilederen er å beskrive hvordan markedsaktørene kan gå fram i ulike situasjoner for å vurdere om informasjonen de sitter på er innsideinformasjon.

Markedsmanipulasjon og innsidehandel er sentrale begreper, da dette kan svekke tilliten til prisdannelsen og være skadelig for kraftmarkedet. RME har utarbeidet en veiledning til aktørene om publisering av informasjon til markedet ved fysisk krafthandel for å bidra til å klargjøre hva slags informasjon som er å anse som innsideinformasjon etter dette regelverket.

Hva får du?

I dette webinaret vil DNVGL fremlegge rapporten som veilederen bygger på. RME vil også presentere veilederen. Webinaret byr også på synspunkter fra medlemmene våre. Som en avslutning har vi også organisert en panelsamtale mellom Nordpool, EEX og Nasdaq om dette temeaet.

Hvem er det for?

Alle som arbeider innen krafthandel.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er videoforelesning i opptak som distribueres til deltakerne i forkant av live-sendingen. På denne måten kan du ta deler av kurset i den hastigheten du ønsker og på det tidspunktet du ønsker. Meld deg på og du vil motta en link til webinaret to uker før live-sendingen.

Webinaret er tilgjengelig for alle deltakere i fjorten dager.

Hvordan gjennomføres live-sendingen?

I vår live-sending den 24. september møter du samtlige foredragsholdere som vil gi en rask oppsummering, samt at du underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne via chat. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart.